INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

14. zasedání Zastupitelstva

3. března 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 1.3.2016

Výpis z 14. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Zakoupení implantačního přístroje v ceně 90 000 Kč
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – P. Kuzdřál
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – ev. hřbitov
 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.1699/03/LCD ze dne 21. 11. 2003
 • Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 86/03/LCD ze dne 10. 2. 2003
 • Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/1699/03/LCD
 • Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN4/86/03/LCD
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Kubíčkovi v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – p. Chromiak, p. Děrglová v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – p. Kovář, p. Hurtová v předloženém znění
 • Podání žádosti o dotaci a vyhlášení výběrového řízení na akci Oprava kamenného soklu v zámku
 • Výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – firmou H&B Delta na akci „Oprava fasády v zámku Hošťálková – objekt SO 02 – východní fasáda“
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, služebnosti a právu provést stavbu – přípojka NN – p. P. Haničáková
 • Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě Obec – ČCE – snížení úrokové sazby na 2,5 %

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-12/2015
 • Hospodářské výsledky Hospodářské činnosti za rok 2015

Zastupitelstvo obce REVOKOVALO:

 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – MDDr. P. Maňák v předloženém znění

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Návrh na zrušení výherních automatů v obci

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích