INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

13. zasedání Zastupitelstva

29. ledna 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 26.1.2016

Výpis z 13. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – MDDr. P. Maňák v předloženém znění
 • Podání žádosti o dotaci na „Řešení velkoobjemových odpadů v OC Hošťálková“
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8003901/VB/003
 • Úpravu odměn neuvolněných zastupitelů od 1. 2. 2016 dle přílohy č.1
 • Darovací smlouvu pro Obec – Krčma, Barčák, Kovář, Plevová
 • Darovací smlouvu pro Obec – Dorazínová, Štěpán, Surý L., Surý R., Hluchý, Zubíčková
 • Darovací smlouvu pro Obec – Trnčák, Polášek, Stuchlíková, Škrla, Březina, Škarpová, Štěpánová, Pařenicová
 • Prodej pozemků za MŠ – prodejní cena s DPH 593 Kč/m²
 • Pořízení změny ÚP Hošťálková dle ustanovení zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen stavební zákon/ dle § 6 odst. 5 písm. a/ a ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen – služebnosti – přípojka NN – M. Děckuláček
 • Plánovací smlouvu Obec – I. Pilčíková
 • Plánovací smlouvu Obec – T. Škarpa
 • Uzavření Smlouvy o spolupráci s Muzeem regionu Valašsko a schvaluje žádost o výpůjčku Valašské chalupy čp. 16 ZUŠ Morava
 • Zakoupení příslušenství ke komunálnímu traktoru
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Rozšíření vodovodu Hošťálková – v Selcích“ a uzavření smlouvy s výhercem VŘ – firmou TM Stav, s.r.o.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Nový systém sběru plastů a papíru
 • Problematiku Obecního hostince

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích