INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. června 2024 a svátek má Květa 17°C | Zítra Alois 28°C

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 7. února 2023

Nadpis článku

Usnesení ze 4. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 7. 2. 2023


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Zrušení OZV č. 1/2010 – koeficient daně z nemovitostí
 • OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Uzavření DPP – Obec – A. Malý
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB – ČEZ Distribuce – přípojka NN – ATS Kopeček
 • Nákup pozemků v Hajnušově – LV 904
 • Podání žádosti na rekonstrukci CAS
 • Vstup Obce do Honebního společenstva Hošťálková
 • Kupní smlouvu Obec – Václavíková, Jakeš, Orságová v předloženém znění
 • Nákup sportovních potřeb na cvičení předškolních dětí – 3000 Kč
 • Pronájem prostor v Zámku ZUŠ Morava
 • Kladné stanovisko k navýšení počtu žáků ZUŠ Morava
 • Průjezd RZ Barum Czech Rally Zlín ve dnech 18. – 20. 8. 2023 obcí Hošťálková
 • OZV o místním poplatku ze vstupného
 • OZV o volném pohybu psů

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • OZV o volném pohybu psů
 • Žádost K. Vaculíkové o dozor u přechodu přes silnici u ZŠ
 •  Žádost P. Kováře o odkoupení p.č. 5193/26
 • Nabídku Nakladatelství s.r.o. na distribuci Omalovánek pro děti


Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Oznámení ředitelky MŠ o termínu zápisu dětí do mateřské školy 12.5.2023 od 8,00 do 16,00 hod.
 • Oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu školky v době letních prázdnin od 31.7. 2023 do 31.8. 2023
 • Podnět k řešení dopravní situace na horním konci obce

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce Petra Laštovicu hlasováním na valné hromadě HS ve prospěch pronájmu honitby Mysliveckému sdružení Grúň
 • Obecní radu schvalováním rozpočtových opatření týkajících se dotací v příjmové i výdajové části
 • Obecní radu schvalováním ostatních rozpočtových opatření do výše 6.000.000 Kč
Plakát 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-4-23

Sledujte nás i na sociálních sítích