INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

12. zasedání Zastupitelstva

17. prosince 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 15.12.2015

Výpis z 12. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2015
 • Rozpočet na rok 2016 v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – A. Smékalová
 • Návrh na směnu pozemků Obec – I. Poláchová
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, služebnosti a právu provést stavbu – přípojka NN – p. Mrlík
 • Od 1. dubna 2016 navýšení vodného na 23 Kč/m³ + platná sazba DPH a stočného na 17 Kč/m³ + platná sazba DPH
 • Navýšení sazby základního programového balíčku kabelové televize na 89 Kč/měsíc
 • Přísedícího u okresního soudu Vsetín – p. J. Malčíka
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti – přípojka NN – P. Kovář
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti – přípojka NN – U Forajtů
 • Prodloužení smlouvy s p. J. Žambochem
 • Změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy
 • Podání žádosti o dotaci – Cesty u Forajtů
 • Změnu územního plánu

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu o realizaci kolumbária na katolickém hřbitově
 • Stížnosti v bytovém domě č.p.575
 • Informace o vývoji kabelové televize
 • Žádost MDDr. Maňáka

Zastupitelstvo obce ODKLÁDÁ:

 • Řešení směny pozemků Obec – LČR

Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti – přípojka NN – evangelický hřbitov

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích