INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

11. zasedání Zastupitelstva

11. listopadu 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 10.11.2015

Výpis z 11. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Odkoupení ½ pozemku p.č.392
 • Darovací smlouvu pro Obec – Čablík,Sedláčková,Vaněk,Uhřík J.,Uhřík K.
 • Převod pozemků u evangelické fary na M. Kováře a dodatek ke smlouvě s ČCE o doplatku ceny
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Téglovi
 • Kupní smlouvu Obec – E. Válková
 • Kupní smlouvy Obec – R. Surý
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Leckéšiovi
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Mojžíšovi
 • Darovací smlouvu pro manžele Barčákovy
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Jančálkovi
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Kovářovi
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – přípojka NN Škarpa T.
 • Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku č. 1/2015
 • Opravu škod na obecním majetku způsobených přívalovými dešti
 • Podání žádosti o dotaci na opravy MK po povodních
 • Podání žádosti o dotaci na opravu MK U Škrobáků
 • Podání žádosti na obnovu dětského hřiště v zámku
 • Podání žádosti o dotaci na realizaci víceúčelového sportovního areálu
 •  Kupní smlouvu Obec – manželé Machálkovi

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-9/2015
 • Probíhající jednání se zástupci p. Poláchové
 • Zprávu o lokálních přívalových deštích 29. 3. 2015

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Jednáním s LČR o směně pozemků starostu P. Laštovicu
 • Jednáním o realizaci kolumbária na katolickém hřbitově starostu p. P. Laštovicu a místostarostku Ing. J. Plevovou

Zastupitelstvo obce ODKLÁDÁ:

 • Žádost o prodej pozemku – A. Smékalová

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích