INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

10. zasedání Zastupitelstva

14. října 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 12.10.2015

Výpis z 10. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK č.D/1992/2015/STR na akci „Úprava části zámeckého parku pro kulturně společenské akce Hošťálková“
 • Kupní smlouvu Obec – J.Pala
 • Dodatek č.2 č.j. UZSVM/PVS/2386/2015-OVSM ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 9.9.1997 mezi okresním úřadem Vsetín a obcí Hošťálková, ve znění dodatku č.1 ze dne 26.11.1997, uzavíraný s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
 • Podání žádosti o dotaci na příměstský tábor
 • Podání žádosti o dotaci na technické vybavení HZS
 • Podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty
 • Výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy s výhercem VŘ na akci „Oprava sakrálních staveb“ – p. Petrem  Blizňákem
 • Realizaci vrtané studny ve Štěpkové
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-služebnosti a právu provést stavbu – přípojka NN – I. Pilčíková
 • Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK číslo D/1876/2015/KH

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Možnost odkoupení parcely č.st. 384
 • Probíhající jednání s p. I. Poláchovou

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích