INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

9. zasedání Zastupitelstva

9. září 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 8.9.2015

Výpis z 9. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – vedení NN – akce Vodojem Hošťálková
 • Plánovací smlouvu Obec – manželé Hruškovi
 • Směnnou smlouvu Obec – Martin Kovář
 • Pořádání motoristické akce XII. Partr Rally Vsetín – průjezd rychlostních zkoušek obcí Hošťálková.
 • Podání žádosti o dotaci na Navýšení kapacity vodovodu v obci Hošťálková a uzavření smlouvy s firmou RPA Dotace, s.r.o., Brno
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava sakrálních staveb“
 • Dodatek ke smlouvě Obec – Right Power Energy

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Prodej p.č. 5449

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-6/2015
 • Informace starosty o postupu prací při řešení problematiky posílení zdrojů vodovodního řadu
 • Informaci o probíhajících pracích na rekonstrukcích domů č. 580 – 587 a 575

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Místostarostku obce jednáním s I. Poláchovou o odkoupení pozemků

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích