INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

7. zasedání Zastupitelstva

26. června 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 25.6.2015

Výpis z 7. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Roční účetní závěrku Obce Hošťálková k 31. 12. 2014
 • Závěrečný účet Obce Hošťálková za rok 2014 bez výhrad
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN Pavel Kovář
 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu ZK.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Modernizace odpadového centra Hošťálková“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – Kovex, s r.o. Zahnašovice
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Sezónní zastřešení zázemí pro konání kulturních a společenských akcí Hošťálková“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – Open RE-ECO, spol. s r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava víceúčelového sportovního areálu pro děti a mládež, Hošťálková“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – KwR, spol. s r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Hošťálková – bezbariérový chodník u ZŠ“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – Lomaneta, Valašské Meziříčí.
 • Kupní smlouvu Obec – Orságovi, Bambuškovi, Kovářovi, M. Škarpa, J. Teichl.
 • Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury ZK č. D/1474/2015/KUL
 • Směnu pozemků Obec – Kovář Petr
 • Smlouvu o dílo – ing. Michal Tureček na zpracování dokumentace pro výběrové řízení na akci „Modernizace odpadového centra Hošťálková“.
 • Žádost Chovatelů drobného zvířectva o umístění sídla organizace na adrese Hošťálková č.p. 3.
 • Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy – Miroslav Barčák
 • Poplatek za půjčení stanového přístřešku ve výši 300,-/víkend a 500,-/týden.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • žádost paní Florové o oplocení obecního pozemku
 • žádost Farního sboru ČCE o zpětvzetí kupní smlouvy

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-4/2015
 • Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích