INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 11°C | Zítra Jana 18°C

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 3. května 2023

Nadpis článku

Usnesení z 6. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 3. 5. 2023


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č.3/2023 v předloženém znění
 • Kupní smlouva Obec – J. Surý
 • Uzavření Kupní smlouvy s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem na prodej id. podílu 8/16 pozemků parc.č. 2063 a parc.č. 2088 zapsaných na LV č.2333 v k.ú. Hošťálková za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3132-23/2023, který vyhotovila znalkyně Ing. Jana Zábelová, ve výši 1.399.320 Kč. K této kupní ceně budou přičteny náklady na pořízení znaleckého posudku ve výši 4.600 Kč.
 • Smlouva o půjčce a kupní smlouva Obec – G. Koníčková
 • Odkoupení p.č. 2377/1
 • Vypracování GPL, pasportu, znaleckého posudku na místní komunikaci č. 59c v úseku od Čevelů k Barbořákům
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – přípojka NN – Bátrlovi
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – zemní kabelové vedení VN – k.ú. Kateřinice
 • Plánovací smlouvu Obec – Bátrlovi
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Frýbort
 • Revitalizaci zámeckého parku
 • Podání žádosti o dotaci na nákup ozvučovací techniky
 • Převod nepotřebných státních nemovitostí v k.ú. Hošťálková z vlastnictví ÚPZSVVM do majetku obce
 • Pořízení automobilu pro hospodářskou činnost
 • Zapojení ZŠ do projektu OP JAK, realizaci a přijetí dotace
 • Žádost slovanských jezdců o bezplatný pronájem zámeckého areálu, zapůjčení stanů a pivních setů na motorkářský sraz 9. – 11. června 2023
 • Průjezd cyklistů při akci Nova Bikemaraton Drásal ČR dne 24. 6. 2023
 • Zhotovení GPL a směnu pozemků Obec – p. Vaculík P.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Nabídku Letního kina

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Hošťálková – jižní část zámeckého parku
 • Probíhající jednání k rekonstrukci Obecního úřadu
 • Nabídku ZD             

 

Plakát 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-6-23

Sledujte nás i na sociálních sítích