INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

6. zasedání Zastupitelstva

4. května 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 28.4.2015

Výpis z 6. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2014
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Žádost manželů Hruškových
 • Bezúplatný převod pozemků, na kterých se nachází veřejné stavby, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Hošťálková
 • Zakoupení pozemků p.č. 3618 a 3620
 • Žádost p. Čermáka o zachování současného stavu okolí Marušky /neprovádět stavební úpravy/
 • Kupní smlouvu Obec – P. Trčka, pí Stančáková v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – L. Kamas v předloženém znění
 • Žádost p. Mynaříka o změnu územního plánu za předpokladu úhrady vzniklých nákladů na provedení změny
 • Kupní smlouvu Obec – Surý R. v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – Kovář J. v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – Krčma J. v předloženém znění
 • Směnnou smlouvu Obec – Barčák M. v předloženém znění
 • Darovací smlouvu Obec – Plevová J. v předloženém znění
 • Uzavření smlouvy o splátkách kupní ceny s ČCE.
 • Čtvrtého oddávajícího: Ing. Ivan Sedlář
 • Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hošťálková
 • Ukončení platnosti Obecně závazné vyhlášky č.5/2012

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informace o jednání o MK u Škarpů
 • Informaci o průběhu akce „Ukliďme si Česko“
 • Informace o jednání o převodu pozemků
 • Rozpočtové změny v předloženém znění

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích