INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

5. zasedání Zastupitelstva

26. března 2015 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 24.3.2015

Výpis z 5. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Darovací smlouvu pro Obec – M. Londa
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti – zemní kabelové vedení NN – Kuzdřálovi
 • Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje
 • Další provoz vysílání „Infokanálu Obce Hošťálková“ prostřednictvím kabelové televize TKR Jašek, s.r.o.
 • Prodej p.č. 2215/12, 2215/42 a části 5290.
 • Kupní smlouvu Obec – J.Mikuš v předloženém znění
 • Přidělení dotací:
  – TJ Sokol Hošťálková – fotbalisté, žáci – na turnaj do Polska 15 000 Kč
  – TJ Sokol Hošťálková – fotbalisté, žáci hrající v Ratiboři na dopravu na zápasy 20 000 Kč
  – Základní škola Hošťálková – na výrobu nových krojů 50 000 Kč
 • Konání a průjezd 25. srazu Veterán Car Clubu Zlín obcí Hošťálková
 • Odměny neuvolněným zastupitelům dle přílohy č. 1
 • Převod pozemků z majetku Státního pozemkového úřadu na Obec
 • Geometrické zaměření jednotlivých stavebních parcel a vybudování komunikace včetně inženýrských sítí v lokalitě za mateřskou školkou – 1.etapa
 • Odkoupení pozemků ve stavební lokalitě za mateřskou školkou – 1.etapa
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti pro obec v předloženém znění a bezplatný odběr pitné vody pro majitele parcely č. 1322/4.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu plotu u mateřské školky
 • Navýšení ceny vybavení zubní ordinace o 15 000 Kč.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Převod pozemků pod příjezdovou komunikací k Vaculíkům do majetku Obce

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Splnění úkolu M. Mikuše
 • Čerpání rozpočtu 1-12/2014
 • Zapojení obce do celostátní akce „Ukliďme si Česko“
 • Možnost přihlášení chovatelů koní do společnosti Hyjé – koně, o.s., Valašské Klobouky

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu a místostarostu obce projednat rozšíření cesty u Škarpů
 • Komisi veřejného pořádku a životního prostředí organizací akce „Ukliďme si Česko“
 • Starostu k účasti na valné hromadě VaK dne 4. 6. 2015
 • Starostu a místostarostu obce jednáním ve věci převodu pozemků ve středu obce do majetku obce

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích