INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 14. června 2024 a svátek má Roland 8°C | Zítra Vít 22°C

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 13. června 2023

Nadpis článku

Usnesení z 7. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 13. 6. 2023


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č.4/2023 v předloženém znění
 • Roční účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2022 k rozvahovému dni 31. 12. 2022 bez výhrad
 • Závěrečný účet obce Hošťálková za rok 2022 bez výhrad
 • Inventarizaci k 31. 12. 2022
 • Smlouva o půjčce Obec – G. Koníčková
 • Umístění bankomatu do obecních nebytových prostor na autobusové zastávce „U kostela“
 • Příspěvek na Mezinárodní výtvarné sympozium Solisko Držková ve výši 3.000 Kč
 • Dohodu o předávání informací a o zapojení výkupny do odpadového systému obce
 • Převzetí sponzorského daru pro ZŠ Hošťálková ve výši 9.000 Kč
 • Žádost o odkoupení pozemků na dolním konci obce v ceně 250 Kč/m²
 • Prodej bytů v čp. 495, cena dle znaleckého posudku z 6/2023 současným vlastníkům
 • Podání žádosti o dotaci na stavbu chodníků na horním konci obce
 • Kupní smlouvu Obec – Ethia Group
 • Příspěvek na činnost – Charita Vsetín – Stacionář Magnolia ve výši 5.000 Kč
 • Podání žádosti o dotaci na pořízení nového hasičského auta – Tatra Force 815-7
 • Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3190/2023/KH – Technické zhodnocení a oprava CAS JSDH

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Prostějov

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-3/2023
 • Průběh jednání s G. Koníčkovou

Zastupitelstvo obce  POVĚŘILO:

 • Starostu p. P. Laštovicu jednáním ve věci odkupu pozemků v lokalitě pod Kadlůbkem
 •  Starostu p. P. Laštovicu jednáním s LČR o směně pozemků
Plakát 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-7-23

Sledujte nás i na sociálních sítích