INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

2. zasedání Zastupitelstva

23. prosince 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 19.12.2014

Výpis z 2. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Odkoupení p.č.5427/1 do vlastnictví Obce Hošťálková
 • Žádost ČCE o odkoupení pozemků u evangelické fary za podmínek úhrady 4% daně z nabytí nemovitostí kupujícím a zřízení předkupního práva pro Obec Hošťálková.
 • Vyhlášení výběrového řízení na opravu komunikací poškozených povodní 2014.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – zemní vedení NN u Sobotků.
 • Žádost o povolení průjezdu RZ při Barum Czech Rally Zlín ve dnech 28. – 30. 8. 2015 – původní varianta.
 • Přidělení dotací místním spolkům a organizacím dle přílohy č. 1.
 • Prodloužení smlouvy s odborným lesním hospodářem do 31. 12. 2015.
 • Kupní smlouva na odkoupení nemovitostí dle LV č. 20 do vlastnictví Obce Hošťálková
 • Vyhlášení výběrového řízení na II.etapu rekonstrukce zámku
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – plynárenská zařízení – lokalita U Forajtů

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Oznámení p. Mikuše o akceptaci rozhodnutí z 2. zasedání zastupitelstva obce.
 • Informaci starosty o změně podmínek prodeje dřeva z obecních lesů.
 • Připomínku p.Malčíka k řešení bezpečnosti dětí při přecházení cesty u základní školy.

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Žádost pana Hrušky o odkoupení části p. č. 140/2 z důvodu rozdělení p.č. 140/2

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • starostu obce podpisem smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení na II.etapu rekonstrukce zámku

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích