INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

1. zasedání Zastupitelstva

14. listopadu 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 11.11.2014

Výpis z 1. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • návrhovou a volební komisi, ověřovatele zápisu,
 • program jednání,
 • počet místostarostů: 1,
 • v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni:
  – starosta: od 11. 11. 2014,
  – místostarosta: od 11. 11. 2014 ,
 • způsob volby starosty a místostarosty veřejnou volbou,
 • volební řád v předloženém znění – příloha č. 1,
 • počet členů Rady obce: 5,
 • způsob volby členů rady tajnou volbou,
 • poskytování odměny za výkon členů zastupitelstva obce v dosavadní výši
 • od 1.12.2014,
 • složení finančního a kontrolního výboru – příloha č. 2,
 • jednací řád zastupitelstva obce v předloženém znění – příloha č. 3,
 • kupní smlouvu Lesy ČR – Obec Hošťálková,
 • smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím, cena 2500 Kč + DPH pro 5. stavbu kanalizace,
 • darovací a kupní smlouvu – p.č. 5218/1, 1208/11, 1199/3, 5227,
 • výsledky výběrového řízení a Smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o.,vč. dodatku ke Smlouvě č.1 a 2
 • darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – J. Macek., P. Jeřábek
 • smlouvu č. 14197593 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci MŠ Hošťálková – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu.

Zastupitelstvo obce ZVOLILO:

v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. O obcích v platném znění:

1) STAROSTU:

2) MÍSTOSTAROSTU:

3) DALŠÍ ČLENY RADY:

Petra Laštovicu, nar. 16. 6. 1974, bytem Hošťálková 650,

Ing. Janu Plevovou, nar. 19. 8. 1962, bytem Hošťálková 22,

Ing. Jiřího Krchňáka, nar. 20. 8. 1963, bytem Hošťálková 620,
Josefa Vraje, nar. 14. 10. 1954, bytem Hošťálková 407,
Karla Čunka, nar. 19. 4. 1972, bytem Hošťálková 166.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • složení slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva,
 • čerpání rozpočtu za 1-9/2014.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích