INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 17. června 2024 a svátek má Adolf 16°C | Zítra Milan 26°C

PŘERUŠENÍ PROVOZU v BUDOVĚ ZÁMKU HOŠŤÁLKOVÁ

4. září 2023 | Hošťálková

Nadpis článku

PROVOZ ZÁMKU HOŠŤÁLKOVÁ

Obec Hošťálková je majitelem objektu zámku Hošťálková. Tento objekt je dále pronajímán dalším čtyřem subjektům: KAVÁRNA p. Smýkal, ZUŠ Morava, Spolek přátel historie a kancelář Mgr. Staňková. Všem těmto subjektům bylo dne 29. 8. 2023 doručeno rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - stavební úřad o neprodleném vyklizení stavby zámku Hošťálková. Na základě tohoto rozhodnutí jsou všechny subjekty užívající stavbu povinny ukončit v budově provozování své činnosti.

Obecní úřad si uvědomuje rizika spojená s tímto rozhodnutím, nicméně považujeme za věcné vzniklou situaci popsat a informovat tak naše občany.

Od roku 2010 probíhá na budově zámku v jednotlivých etapách rekonstrukce za dohledu stavebního úřadu a úřadu památkové péče. Od té doby se objekt zrekonstruoval od základů až po střechu. Bohužel nikoho z přípravářů i realizátorů těchto stavebních akcí nenapadlo diagnostikovat stropní systém tohoto skoro 180 let starého objektu. Stropní dřevěné trámy nejsou samozřejmě fyzicky dostupné bez bourání dalších konstrukcí, které jsou památkové chráněny – tedy historicky cenných podlah, či stropních podhledů. Stav stropního trámu jsme mohli ověřit až při přípravě prostor pro rozšíření činnosti ZUŠ Morava. Jednalo se o původní byt, který byl pronajímán k bydlení a naposledy byl pronajímán rodinou Hradilovou. Jelikož se při změně využívání pro školské potřeby očekávala větší zátěž podlah, byl proveden monitoring a na základě této prohlídky bylo zjištěno prohnití zhlaví části stropních trámů v tomto prostoru. Místnost pod tímto prostorem v přízemí objektu - tedy zadní vstup do kavárny byl ihned podepřen nouzovými podpěrami. Dle legislativy byly navrženy stavební opatření, které musí být schváleny stavebním úřadem a úřadem památkové péče. Fyzická prohlídka navržených prací proběhla 8. 8. 2023. Nicméně na této prohlídce stavební úřad zaujal stanovisko, že bez podrobné diagnostiky celého stropního systému nelze určit rozsah poškození stropního systému a proto bylo vydáno rozhodnutí, že stavba je k dalšímu využívání nevyhovující.

Na základě tohoto rozhodnutí zahájil vlastník objektu průzkum trhu se zjištěním, že společností zabývající se touto problematikou je velmi malé množství a většina má volné kapacity až v roce 2024. Nicméně nakonec se podařilo vykomunikovat společnost Marpo a hned poté byla tato problematika projednána zastupitelstvem obce. Na základě usnesení byla objednána diagnostika stropního systému s vypracováním znaleckého posudku za celkové náklady 198.000 Kč bez DPH. Diagnostika bude provedena ve dnech 13 – 14. 9. 2023. Koncem měsíce září dle dohody očekáváme výstup, tedy znalecky posudek, statické posouzení únosnosti stropních konstrukcí, na jehož základě dojde k navržení dalšího postupu, či potřebných obnovovacích prací.

Omlouváme se všem nájemníkům i uživatelům zámku za komplikace, tato situace velmi zaskočila i nás, nicméně toto jsou problémy, které se musí řešit, a pevně věřím, že je úspěšně a rychle vyřešíme.

Za vedení Obce Hošťálková
Petr Laštovica, starosta

Sledujte nás i na sociálních sítích