INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

41. zasedání Zastupitelstva

5. září 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 4.9.2014

Výpis z 41. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2015 na 100 Kč/1 občana
 • Směnnou smlouvu Obec – Briston, spol.s.r.o.
 • Směnnou smlouvu a smlouvu o vypořádání podílového spoluvlastnictví – Obec – JUDr. Vyroubal.
 • Kupní smlouvu Obec – I. Kašparová.
 • Opravu místních komunikací a podání žádosti o dotaci na akci Obnova obecního majetku postiženého živelní pohromou v roce 2014 v rámci dotačního titulu č. 2.
 • Žádost pana Trčky o odkoupení obecního pozemku p.č. 144/1 a části p.č. 140/2 dle návrhu obecní rady.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková“
 • a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Mateřská škola – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu“ a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení.
 • Darovací a směnnou smlouvu na pozemky pod místní komunikací č. 66c.
 • Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kabel O2 Sokolovna.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Plnění rozpočtu 1-6/2014.
 • Hospodářské výsledky HČ 1-7/2014

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích