INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

40. zasedání Zastupitelstva

21. července 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 17.7.2014

Výpis z 40. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Kupní smlouvu Obec – J.+T. Buriánek.
 • Povolení průjezdu rychlostní zkoušky automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally.
 • Kupní smlouvu Obec – p. P.Nevola.
 • Smlouvu č. 14166013 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Dům služeb Hošťálková, č.p. 516, snížení energetické náročnosti“.
 • Počet zastupitelů na volební období 2014 – 2018: 15.
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti a o právu provést stavbu – V. Vidlář.
 • Žádost automotoklubu Rallye Sport Vsetín o povolení rychlostních zkoušek při Barum Czech Rally Zlín

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informace o průběhu výběrového řízení na akci Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková.
 • Situaci šachistů v ZŠ Hošťálková.

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Schválení výše příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2015 a dalších.
 • Kupní smlouvu Obec – I. Kašparová.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích