INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 21. června 2024 a svátek má Alois 23°C | Zítra Pavla 23°C

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 24. října 2023

Nadpis článku

Usnesení z 9 . zasedání OZ Hošťálková konaného dne 24. 10. 2023


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č. 7/2023 v předloženém znění
 • Podání žádosti o dotaci na nákup ozvučovací techniky
 • Výsledky výběrového řízení na opravu PMŠV
 • Vyhlášení výběrové řízení na akci „Oprava místních komunikací“
 • Modernizaci obecní knihovny v DPS
 • Opravy poškozených komunikací v obci
 • Žádost o odkoupení části p.č. 5340/2 – Ondrovi
 • Provedení oprav poškozených stropních konstrukcí v zámku
 • Příspěvek družstvu žen SHD Hošťálková – 8.000 Kč
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti pro zemní vedení NN – Ostřanský, Zetková
 • Příspěvek do Nadace ZŠ ve výši 5000 Kč na úhradu nákladů na autobus do Zlína
 • Smlouvu o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu Obec – Procter and Gamble
 • Dodatek č. 3 k Pachtovní smlouvě ZD Mír Ratiboř
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – firma Stemio
 • Pořádání Dožínek v termínu 31.8.2024
 • Prominutí pronájmu sokolovny na pořádání akce „Předvánoční tvoření“ dne 4.11.2023

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-6/2023
 • Problematiku sociálních služeb a jejich financování

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s výhercem VŘ na akci „Oprava PMŠV“ firmou TM Stav

 

Plakát 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-9-23

Sledujte nás i na sociálních sítích