INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

39. zasedání Zastupitelstva

25. června 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 24.6.2014

Výpis z 39. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Roční účetní závěrku 2013 k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Odprodej části p.č. 5410.
 • Odprodej pozemků p.č. 1131/5 a 1131/64.
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti s oceněním v soutěži Vesnice roku.
 • Směnnou smlouvu Obec – I. Němečková.
 • Kupní smlouvu Obec – P. Bagar.
 • Kupní smlouvu Obec – R. Mikuš.
 • Kupní smlouvu Obec – N. Jochová.
 • Darovací smlouvu pro Obec – pozemky pod místní komunikací č. 61c.
 • Darovací smlouvu pro Obec – pozemky pod místní komunikací č. 62c.
 • Kupní smlouvu Obec – L. Tégl.
 • Smlouvu o nájmu č. 1173 Obec – Lesy České republiky.
 • Směnnou smlouvu Obec – A. Pavlicová.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
 • Realizaci výtahu v ZŠ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, Uherské Hradiště
 • Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce obecních LC Hošťálková

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu Komise veřejného pořádku.
 • Zprávu z kontrolní pochůzky – J. Žamboch.
 • Předběžnou žádost o příspěvek na dopravu fotbalové mládeže.
 • Zprávu starosty o vydatnosti posilových vrtů a vybudování zdroje vody na koupališti.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích