INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

38. zasedání Zastupitelstva

26. května 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 20.5.2014

Výpis z 38. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Přípravu směny pozemků Obec – p. Svoboda – p. Nevola.
 • Závěrečný účet Obce za rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Hošťálková za rok 2013 bez výhrad
 • Odprodej pozemků pod vodním tokem v Hanušově.
 • Odprodej pozemku – p.č. 1120/3 – L. Tégl.
 • Směnu pozemků Obec – Pavlicovi.
 • Smlouvu o realizaci přeložení vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě v lokalitě U Forajtů.
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní komunikační vedení v lokalitě u Forajtů.
 • Účtování připojovacích poplatků pro novostavby v nově budovaných lokalitách.´
 • Vyhlášení výběrového řízení na „Zateplení mateřské školky“.
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – transformátor u Wágnerů.
 • Geometrické zaměření a majetkové vypořádání pozemků pod komunikací č.37c – J.Pončík.
 • Výsledky výběrového řízení na opravu domu služeb.
 • výsledky VŘ na akci Rekonstrukce obecních LC Hošťálková a uzavření Smlouvy s výhercem VŘ – fi Swietelsky, s.r.o.
 • Smlouvu č. 13146966 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod.
 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Darovací smlouvu pro Obec – pozemky pod MK na Páleníkovy paseky.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Plnění rozpočtu 1-4/2014.
 • Dopis paní Pončínkové.
 • Nabídku paní J.Zemanové na odprodej pozemků ve Štěpkové u lomu.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost o revokaci v bodě Vyhlášení výběrového řízení na opravu domu služeb – M. Jirůšek.
 • Zabudování retardéru do MK č. 57c.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Paní Malinovou a Komisi veřejného pořádku řešením psích výkalů v č.p. 575

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích