INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 24°C | Zítra Čeněk 25°C

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 28. listopadu 2023

Nadpis článku

Usnesení z 10 . zasedání OZ Hošťálková konaného dne 28. 11. 2023


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č. 8/2023 v předloženém znění
 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2023
 • Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů
 • Navýšení ceny základního programového balíčku – TKR Jašek
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti pro přípojku NN – Holzmüllerovi
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Hošťálková o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Hošťálková o místním poplatku ze vstupného
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Hošťálková o místním poplatku ze psů
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Hošťálková o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Provedení výměny veřejného osvětlení u hlavní silnice v dolní části obce
 • Uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem A. Malým na sepsání kroniky za rok 2022
 • Kupní smlouvu Obec – Kubíkovi – Ondrovi
 • Realizaci revitalizace zámeckého parku dle studie Ateliéru list
 • Poskytnutí zámeckého areálu bez poplatku na akci Country piknik – 8.6.2024
 • Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví ČR a z práva hospodařit pro LČR, s.p. S1006/23 – p.č. 2380/5

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Dohodu mezi členy spolku Šachy Hošťálková, z.s. a správcem sokolovny
 • Čerpání rozpočtu 1 – 9/2023
 • Sdělení MěÚ k žádosti ze dne 6.9. 2023 – stížnost občanů

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Místostarostku obce Ing. J. Plevovou zjištěním možností umístění zpomalovacího semaforu, popř. umístění výstražných cedulí

 

Plakát 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-10-23

Sledujte nás i na sociálních sítích