INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

37. zasedání Zastupitelstva

10. dubna 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 8.4.2014

Výpis z 37. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Inventarizaci k 31. 12. 2013.
 • Snížení prodejní ceny kolového nakladače HON na 50 000,- + DPH.
 • Zřízení pracoviště ZUŠ Morava v naší obci.
 • Podání žádosti o dotaci na Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková a uzavření smluv o dílo k administraci projektu na SFŽP.
 • Kupní smlouvu Obec – Zbrankovi, Malinovi
 • Směnnou smlouvu Obec – manželé Barčákovi.
 • Darovací smlouvu Obec – J. Vaněk
 • Pomoc s vybudováním komunikace k záchranné stanici na p.č. 4871 formou dodání materiálu.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Územní studie pro zastavitelné plochy BI 16, 32, 57 a DS 151.
 • Podle §6 odst. 5 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, zadání změny č. 1 územního plánu Hošťálková.
 • Smlouvu č. 11090156 o poskytnutí podpory ze SFŽP na Revitalizaci zeleně v obci Hošťálková.
 • Vyhlášení výběrového řízení na opravu domu služeb – snížení energetické náročnosti.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Plnění rozpočtu 1-12/2013.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost zástupců REIGHT POWER energy o podomní prodej.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce jednáním s p. Nevolou.

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Řešení žádosti p. Svobody o odprodej pozemků p.č. 2722 a část p.č. 2743/31.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích