INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

36. zasedání Zastupitelstva

5. března 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 4.3.2014

Výpis z 36. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Prodloužení smlouvy odborného lesního hospodáře do 31. 12. 2014.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava komunikací poškozených živelnou pohromou, Hošťálková“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení, firmou Swietelsky, s.r.o.
 • Zpracování územní studie „Kopeček“ firmou Atelier proREGIO s.r.o., Brno – cena 65 000 Kč.
 • Prodej kolového nakladače HON 053 za minimální cenu 59 000 Kč bez DPH.
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na rozvody NN v lokalitě
 • „U Forajtů“.
 • Přidělení dotací sportovním a církevním spolkům dle přílohy č. 1.
 • Opravu a rozšíření dětského hřiště ve Štěpkové.
 • Převod parcely č. st. 971/2 na J. Vaňka.
 • Pořádání 24. zlínského srazu vojenských historických vozidel a jejich průjezd obcí Hošťálková.
 • Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost dle dodatku č. 1 smlouvy
 • č. 0/0177/2010/DOP.
 • Provedení výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce obecních lesních cest Hošťálková“ a „Povodňová škoda – lesní cesta“ formou oslovení 5 firem.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Výsledky hospodaření hospodářské činnosti za rok 2013.
 • Přehled o odpadovém hospodářství.
 • Informace o prezentačním setkání se zástupci MAS Podhostýnska dne 19. 3. 2014.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Místostarostku k zajištění geometrického plánu pro směnu pozemků /J.Svoboda/
 • Starostu jednáním ve věci snížení stoupání silnice v oblasti Kadlubek a zajištění finančních prostředků na cyklostezku Kadlubek – Troják.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích