INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 22. února 2024 a svátek má Petr 4°C | Zítra Svatopluk 6°C

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

12. prosince 2023 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 11 . zasedání OZ Hošťálková konaného dne 12. 12. 2023


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočet obce Hošťálková na rok 2024
 • Střednědobý výhled obce Hošťálková v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – Dědkovi
 • Směnnou smlouvu Obec – J. Galetková
 • Navýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2024 o 10%
 • Smlouvu o úhradě nákladů na úklid tabákových výrobků – „Nevajgluj“
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu vybudované místní komunikace na dolním konci obce do majetku Obce Hošťálková za podmínky vyřešení odtoku srážkových vod
 • Žádost Barum Czech Rally Zlín o povolení průjezdu rychlostních zkoušek Semetín a Troják dle přiloženého návrhu za podmínky zajištění souhlasu vlastníků komunikace a vlastníků nemovitostí podél plánované trasy
 • Instalaci kamery na silnici na horním konci obce

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce P. Laštovicu k provádění rozpočtových opatření při vyúčtování sdílených daní, poplatků a proúčtování nutných výdajů ve všech oblastech činnosti za měsíc prosinec 2023

Zastupitelstvo obce  ODLOŽILO:

 • Vypracování projektu na revitalizaci Obecní knihovny dle návrhu

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 • Žádost o pronájem pozemku – Šimara, Fialová

 

Plakát 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-11-23

Sledujte nás i na sociálních sítích