INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

35. zasedání Zastupitelstva

5. února 2014 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 4.2.2014

Výpis z 35. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Kupní smlouvu Obec – H. Podroužková.
 • Převod pozemků pod místní komunikací č. 16c do vlastnictví obce.
 • Rozvojovou strategii Obce Hošťálková
 • Umístění trafostanice ČEZu na p.č. 4022/1.
 • Převod pozemků pod místní komunikací č. 26c do vlastnictví obce.
 • Konání Barum Czech Rally Zlín s podmínkou posunutí cíle (startu) tak, aby nebyl
 • u domu s pečovatelskou službou.
 • Výsledky výběrového řízení na akci Obnova střechy zámku v Hošťálkové a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení.
 • Delegáta p. Petra Laštovicu na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., IČ 29450357, která bude mít na programu jednání mimo jiné přeměnu společnosti sloučením společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
 • do nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Náhradník delegované osoby – ing. Jana Plevová.
 • Smlouvu o dílo s firmou Atelier proREGIO s.r.o. na zhotovení Územní studie lokality Za mateřskou školkou.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Soupis investic a oprav firmy TKR Jašek.
 • Výstavbu osmi bezbariérových bytů panem M. Kovářem.
 • Informace o provozu Pošty Hošťálková.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu a místostarostku obce dalším jednáním s panem Svobodou.

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Prodloužení smlouvy s odborným lesním hospodářem na příští zasedání zastupitelstva obce.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích