INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

34. zasedání Zastupitelstva

Datum: 17. prosince 2013

Nadpis článku

Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 17.12.2013

Výpis z 34. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění dle přílohy
 • Rozpočet na rok 2014
 • Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013
 • Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013
 • Odkoupení pozemků ve Fučínově
 • Darovací smlouvu pro Obec – Farní sbor ČCE
 • Smlouvu č.11101983 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Snížení energetické náročnosti kulturně-společenské budovy“
 • Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na akci „Zavedení separace BRO v obcích mikroregionu Střední Vsetínsko“
 • Zařazení správního území obce Hošťálková do území působnosti ISÚ MAS Podhostýnska, o.s. na období 2014-2020
 • Změnu cen programových balíčků TKR Jašek
 • Návrh na pořízení změny územního plánu – J.Surý
 • Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele na akci „Obnova střechy zámku v Hošťálkové, č.p.286, parc.374/3, okr.Vsetín“.
 • Kupní smlouvu Obec – M.Vrátníková
 • Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.117166119
 • Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.86/03/LCD
 • Darovací smlouvu pro Obec – M.Čermák
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Obec na přístup k p.č.3889 – M.Čermák
 • Podání žádosti o dotaci na „Meteorologická věž – environmentální externí stanoviště pro výuku a setkávání mládeže“

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost o zrušení pasportu k účelové komunikaci č.025d /Selce/

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu z jednání mediální a informační komise

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 34. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích