INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 24°C | Zítra Vítězslav 27°C

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 13. února 2024

Nadpis článku

Usnesení z 13. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 13. 2. 2024


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozdělení dotací dle přílohy č. 1 a veřejnoprávní smlouvy č. 1-4/2024 a 6-8/2024
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu části technologie č. 05/TKR/2005
 • Průjezd závodních automobilů obcí při rychlostních zkouškách Barum Czech Rally Zlín
 • Kupní smlouvu na p.č. 5394
 • Stanovení výše úplaty za vzdělávání v MŠ Hošťálková, okres Vsetín na školní rok 2024/2025 ve výši 400,-Kč
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – P. Vaculík
 • Uplatnění návrhu na určení vlastnického práva k jedné sedmině nemovitostí p.č. st. 896, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 348 v k.ú. Hošťálková ve prospěch opatrovance Zdeňky Markové, nar. 4. 8. 1983, bytem Hošťálková 384 a pověřuje starostu obce k uplatnění příslušných úkonů včetně sjednání právního zastoupení obce jako veřejného opatrovníka
 • Příspěvek Římskokatolické farnosti Hošťálková na výměnu radiátorů ve výši 10.000,- Kč
 • Přesun obřadní místnosti po dobu rekonstrukce obecního úřadu do prostor společenské místnosti DPS Hošťálková čp. 595
 • Oznamování termínů plánovaných mysliveckých honů na obecním úřadě

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-12/2023

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 • Zpracování optimalizační studie

 

Plakát 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-13-24

Sledujte nás i na sociálních sítích