INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je úterý 17. května 2022 a svátek má Aneta 12°C | Zítra Nataša 14°C

12. zasedání Zastupitelstva

6. března 2020 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 3. 3. 2020

Výpis z 12. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Vypracování studie na venkovní areál zámku
 • Kupní smlouvu Obec – J. Zemánek
 • Kupní smlouvu Obec – J. Žamboch
 • Zadání Studie půdní vestavby pavilon MŠV
 • Pořízení komunitního webu obce Digiregion
 • Letní kino Kinematograf bratří Čadíků
 • Prodej nepoužívaného třídiče a dopravního pásu z kamenolomu
 • Podání žádosti o dotaci SDH
 • Výsledky výběrového řízení na opravy MK po povodních a uzavření smlouvy s výhercem – firma Swietelský, s.r.o.
 • Rozdělení dotací místním spolkům a jiným žadatelům dle přílohy č. 1
 • Výpůjční řád Obecní knihovny Hošťálková
 • Podání žádosti o dotaci na obnovu rozhlasového systému v obci
 • Založení a stanovy mikroregionu HOKARA
 • Realizaci dětského hřiště u Sokolovny
 • Test závodních vozů v Hošťálkové
 • Výjimku z doby nočního klidu dle žádosti ve dnech 1. – 3. 5. 2020

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informace o záměru využití zámku
 • Informace p. Pařenici o volně pobíhajícím psovi p. Surého
 • Výsledky hospodaření HČ za rok 2019
 • Čerpání rozpočtu 1-12/2019
 • Vyhlášení výběrového řízení na pronájem Obecního hostince Na Dědině
 • Návrh školního hřiště u ZŠ
 • Návrh řešení ordinace dětského lékaře v obci
 • Parkování hostů Obecního hostince na náměstí
 • Neuspokojivý stav hřiště s umělou trávou

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Místostarostku jednáním ve věci odkoupení podílů v MK od p. Klupkové a jejího syna
 • Místostarostku zajištěním více cenových návrhů na opravu podlah v malém a velkém sále tělocvičny ZŠ

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích