INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 17°C | Zítra Vítězslav 26°C

33. zasedání Zastupitelstva

Datum: 19. listopadu 2013

Nadpis článku

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 19.11.2013

Výpis z 33. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění dle přílohy
 • Smlouvu o dílo na provedení akce Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod.
 • Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Rozšíření technologického vybavení odpadového centra Hošťálková.
 • Plán inventarizace k 31. 12. 2013.
 • Darovací smlouvu pro Obec – J. Vraj.
 • Podání žádosti o dotaci na akci MŠ Hošťálková – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu budovy zámku.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu stavu tělocvičny ZŠ.
 • Smlouvu o budoucí smlouvě kupní Obec – I. Kašparová.
 • Odkoupení p. č. 1914/7 od p. Vrátníkové
 • Převod majetkových podílů pod místní komunikací č. 05c a 66c na Obec
 • Podání žádosti o dotaci na výtah v základní škole.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Navýšení příspěvku obce na dopravní obslužnost dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Předložení zpracované kroniky za rok 2012
 • Čerpání rozpočtu za 1-9/2013.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Radu obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu ust. § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.
 • Radu obce schvalováním rozpočtových změn do výše 5 mil. Kč za rok.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 33. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích