INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

32. zasedání Zastupitelstva

Datum: 15. října 2013

Nadpis článku

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 15.10.2013

Výpis z 32. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Prodej části p.č. 2743/6 manželům Syptákovým.
 • Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/1510/2013/KH.
 • Smlouvu č. 13153363 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Hasičský dům Hošťálková – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu“.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – J. Jančík – plynová přípojka k RD.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací poškozených živelní pohromou v Hošťálkové 2013.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu sakrálních objektů.
 • Výsledek výběrového řízení na akci Rozšíření technologického vybavení odpadového centra a uzavření smlouvy s výhercem – firma Mingau stavební stroje s.r.o.
 • Žádost paní Ž. Faltové dle přiložené žádosti č.j. 1159/13.
 • Výsledky výběrového řízení na akci Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – firma Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Žádost paní H.Baránkové o pověření vedení obecní kroniky.

Zastupitelstvo obce ULOŽILO:

 • Ing. Elen Plškové předložit obecní kroniku na příštím zasedání ZO
 • Mediální komisi posoudit zpracování kroniky.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 32. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích