INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 17°C | Zítra Vítězslav 26°C

31. zasedání Zastupitelstva

Datum: 17. září 2013

Nadpis článku

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 17.9.2013

Výpis z 31. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – M. Červenka.
 • Kupní smlouvu Obec – D. Uhřík.
 • Plánovací smlouvu pro manžele Juřicovy.
 • Darování pozemků pod komunikací k chatě České pošty za splnění stanovených podmínek.
 • Darovací smlouvy na pozemky pod autobusovými zastávkami.
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Machalovi.
 • Směnnou smlouvu Obec – R. Mikuš.
 • Průjezd automobilového závodu Mistrovství ČR ve sprintrally /Štěpková/.
 • Dohodu o zrušení věcného břemene – L. Čablík.
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN – T. Sobotka.
 • Výběrové řízení na akci Snížení energetické náročnosti kulturně společenské budovy.
 • Plánovací smlouvu pro manžele Šustrovy.
 • Výsledky výběrového řízení na akci Kanalizace Hošťálková 5. stavba – stoky BM, BM-4, AE, AE-2, AE-3.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost dle předloženého návrhu.
 • Žádost o odprodej části p.č. 47/7.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1–6/2013
 • Nutnost rozšíření komunikace do Odpadového centra, popř. zvětšit počet výhyben

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce dalším jednáním o prodeji/pronájmu části p.č. 2743/6 manželům Sypátkovým.
 • Starostu obce jednáním a podpisem smlouvy s výhercem výběrového řízení na akci Snížení energetické náročnosti kulturně společenské budovy.
 • Starostu obce podpisem smlouvy s výhercem výběrového řízení na akci Kanalizace Hošťálková 5.stavba.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 31. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích