INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

30. zasedání Zastupitelstva

Datum: 16. července 2013

Nadpis článku

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 16.7.2013

Výpis z 30. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Směnu pozemků Obec – O. Zbranek
 • Odprodej nově vzniklé parcely č.409/2 M.Červenkovi
 • Pronájem p.č. 3589 a 3590 paní N.Liškové
 • Odprodej nově vzniklé parcely č.52/3 manželům Machalovým
 • Převod nově vzniklé parcely č.1988/30 Obci Hošťálková.
 • Převod nově vzniklé parcely č.5275/3 Obci Hošťálková.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN k RD ing. M.Macháčka.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN k RD p. Stašové.
 • Darovací smlouvu pro Obec – p. E.Křenková.
 • Kupní smlouvu Obec – ing. P. Beneš dle přílohy
 • Řešení psích exkrementů v lokalitě bytovky dle předloženého návrhu.
 • Vyjádření k ceně p. č. 1914/7 – 200 Kč/m2.
 • Darovací smlouvu pro Město Štětí na vybranou sumu 43 300 Kč.
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – podzemní komunikační vedení na akci Rekonstrukce Sokolovny.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce dalším jednáním ve věci prodeje části p. č. 2743/6 manželům Syptákovým.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 30. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích