INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 19°C | Zítra Vítězslav 26°C

28. zasedání Zastupitelstva

Datum: 30. dubna 2013

Nadpis článku

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 30.4.2013

Výpis z 28. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2013.
 • Kupní smlouvu Obec – J. Kovář.
 • Kupní smlouvu spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene Obec – M. Vraj.
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Dědkovi, 134 m2 za 13400 Kč.
 • Smlouva o poskytnutí půjčky a příspěvku mezi Obcí a Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko na pořízení kompostérů.
 • Pořízení traktůrku na údržbu zeleně v obci.
 • Podání žádosti o dotaci na autobusové zastávky.
 • Smlouvu o půjčce a Darovací smlouvu mezi Obcí a MAS Podhostýnska, o.s. na zabezpečení financování akce „S nordic walking holí vydej se po okolí“.
 • Žádost MVDr. K.Křupalové.
 • Žádost o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč Farnímu sboru ČCE Hošťálková na opravu varhan.
 • Delegaci starosty, popř. místostarosty obce na valnou hromadu Valašské vodohospodářské a.s.
 • Směnu pozemků Obec – Plškovi.

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu za 1-3/2013.

Zastupitelstvo NESCHVALUJE:

 • Odkup vybavení obecní hospody.
 • Finanční příspěvek pro Charitu Vsetín.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 28. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích