INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. května 2024 a svátek má Zbyšek 9°C | Zítra Monika 21°C

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 12. března 2024

Nadpis článku

Usnesení z 14. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 12. 3. 2024


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Obec - Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko
 • Smlouvu o poskytnutí půjčky Obec - Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko
 • Směnnou smlouvu spolu se smlouvou o zřízení práva věcného břemene Obec – T. Vítek
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ – propoj mezi VN32 a VN1212, VNK
 • Smlouvu o zajištění nákupu knihovního fondu z prostředků obce
 • Smlouvu o spolupráci při pořizování dat Digitální technické mapy Zlínského kraje
 • Delegaci starosty na valnou hromadu VaK Vsetín dne 6. 6. 2024
 • Příspěvek pro Klub šipkařů v částce 2.500 Kč

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obci Hošťálková za rok 2023
 • Výsledky hospodaření HČ Obce Hošťálková za rok 2023
 • Konání akce Ukliďme Hošťálkovou v sobotu 6. 4. 2024
 • Nákup silničního válce a pásového bagru od firmy Open Rent s.r.o.

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 • Finanční příspěvek Lince bezpečí z.s.

Zastupitelstvo obce  POVĚŘILO:

 • Starostu obce jednat s VaK Vsetín o možnosti připojení kanalizačního řadu na VaK Vsetín
Plakát 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-14 -24

Sledujte nás i na sociálních sítích