INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

27. zasedání Zastupitelstva

Datum: 26. března 2013

Nadpis článku

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 26.3.2013

Výpis z 27. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Žádost MŠ o převedení hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 177,14 Kč do rezervního fondu.
 • Účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2012.
 • Žádost ing.Beneše na odkoupení části parcely č.2924/15 a parcely č. 2967.
 • Odkoupení podílu 12/264 parcely č. 5341.
 • Žádost p.Kováře a uzavření směnné smlouvy.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Obecní úřad Hošťálková – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou TM Stav.
 • Konání 23.zlínského srazu vojenských historických vozidel a jejich průjezd obcí.
 • Digitální povodňový plán.
 • Podání žádosti o dotaci na opravu Domu služeb.
 • Výsledky výběrového řízení na Obecní hostinec a uzavření nájemní smlouvy s výhercem výběrového řízení p.Mišurcem od 1. 5. 2013.
 • Podání žádosti na akci „Rozšíření technologického vybavení odpadového centra“.
 • Uzavření smlouvy o dílo s firmou FVA Olomouc na Zpracování žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP a SFŽP na akci „Rozšíření technologického vybavení OC Hošťálková“.
 • Zakoupení tašek na tříděný odpad do domácností.
 • Plán připravenosti obce při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizových stavů.

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu starosty o aktuálním stavu záměru opravy zámku.
 • Výsledek hlasování na novou podobu fasády obecního úřadu

Zastupitelstvo POVĚŘILO:

 • Starostu zjištěním kupní ceny ve věci odkoupení parcel č. 2325/5 a 2328/10 v k.ú.Kateřinice
 • Radu obce výběrovým řízením a uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a en.auditu na Dům služeb

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 27. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích