INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 21°C | Zítra Vítězslav 26°C

26. zasedání Zastupitelstva

Datum: 26. února 2013

Nadpis článku

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 26.2.2013

Výpis z 26. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Uzavření darovací smlouvy s p.L.Ščotkou.
 • Žádost p.M.Vraje o odkoupení části p.č.3029 s respektováním věcného břemene kabelové televize, vodovodního řadu a průchodu (popř.průjezdu).
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu – K.Kovalda
 • Snížení nájmu MS Grůň za oboru pro divoká prasata, a to na 1 Kč na dobu 10 let.
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Obecní úřad Hošťálková – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci ZŠ Hošťálková, pavilon MŠV – snížení energetické náročnosti objektu
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Sokolovna Hošťálková, přístavba a stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu.
 • Podání žádosti na zateplení Mateřské školky Hošťálková a uzavření smlouvy o dílo s agenturou administrující podání žádosti.
 • Podání žádosti na zateplení Požárního domu a uzavření smlouvy o dílo s agenturou administrující podání žádosti.
 • Odpisový plán ZŠ Hošťálková v předloženém znění
 • Převedení hospodářského výsledku ZŠ Hošťálková za rok 2012 ve výši 77,95 Kč do rezervního fondu.
 • Zdokumentování, sundání a uložení mozaiky p. Majera z budovy OÚ před stavebními úpravami

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-12/2012.
 • Výsledky hospodářské činnosti za 1-12/2012.
 • Zprávu p. starosty ve věci Smlouvy o zřízení věcného břemene s paní I. Kašparovou.
 • Připomínku p. Pařenicy o příliš dlouhé výpovědní lhůtě v DPS.

Zastupitelstvo POVĚŘILO:

 • Starostu jednáním ve věci opravy budovy Zámku.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 26. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích