INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 14. června 2024 a svátek má Roland 11°C | Zítra Vít 22°C

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 14. května 2024

Nadpis článku

Usnesení z 16. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 14. 05. 2024


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
 • Vnitřní předpis o poskytování přestávek v práci na jídlo a oddech zaměstnancům Obce Hošťálková
 • Opravu komunikace na Skalu
 • Smlouvu o zřízení VB – služebnosti – přípojka NN – Bátrlovi
 • Smlouvu o zřízení VB – služebnosti – přípojka NN – Krčmovi
 • Smlouvu o koupi a prodeji nákladního automobilu Praga V3S
 • Výsledky výběrového řízení na akci „ZTI, vytápění a chlazení – OÚ Hošťálková“ a pověření starosty podpisem smlouvy s výhercem – firma Vistadom s.r.o. Valašské Meziříčí
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – posílení vedení NNK
 • Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Silnice II/437, Hošťálková, průjezdní úsek“ v předloženém znění, vč. příloh, zadavatel Obec Hošťálková a ŘSZK
 • Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Silnice II/437, Hošťálková, průjezdní úsek“ v předloženém znění, vč. příloh, zadavatel Obec Hošťálková
 • Vyhlášení výběrového řízení na projekt „Hošťálková, chodník podél II/437“
 • Vyhlášení výběrového řízení na projekt „Revitalizace zámeckého parku“
 • Podání žádosti o dotaci na lesopark v „Dubí“
 • Podání žádost o dotaci na povodňové škody
 • Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Obec – K. Koníčková
 • Směnnou smlouvu Obec – LČR
 • Směnnou a darovací smlouvu Obec – Pavelka – Plevová
 • Jmenování členů školské rady: Karel Čunek, ing.Antonín Malý
 • Sponzorský dar pro ZŠ Hošťálková ve výši 18.115 Kč
 • Rozpočtové změny č. 2/2024 v předloženém znění
 • Inventarizaci majetku k 31.12.2024
 • Pořízení křovinořezu a kontejneru na PHM

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Posouzení stavu elektroinstalace v PMŠV
 • Situaci na příjezdové cestě – MK č.28c1

 

 

 

Plakát 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-16-24

Sledujte nás i na sociálních sítích