INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je pondělí 16. května 2022 a svátek má Přemysl 12°C | Zítra Aneta 14°C

11. zasedání Zastupitelstva

23. ledna 2020 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 21. 1. 2020

Výpis z 11. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

  • Kupní smlouvu Obec – J. Lasota
  • Pořízení změny územního plánu Hošťálková dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dle § 6 odst. 5 písm. a) a ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona
  • Výsledky výběrového řízení na pořízení lesní techniky a uzavření smlouvy s výhercem – firma Zálesí Luhačovice
  • Přípravu projektu na opravy sociálního zařízení v ZŠ a podání žádosti o dotaci na akci: Rekonstrukce sociálních zařízení v tělocvičně ZŠ v Hošťálkové
  • Zachovat odměny neuvolněných zastupitelů v dosavadní výši

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

  • Informace o provozu ZUŠ Morava
  • Informace o rozvoji zdravotnických zařízení v obci

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

  • Poskytnutí kameniva z místního kamenolomu na opravu MK k Šuterovi

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

  • Starostu obce prověřením dotačních možností rekonstrukce vnitřních prostor zámku k využití na kanceláře Obecního úřadu.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích