INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

24. zasedání Zastupitelstva

27. prosince 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 27.12.2012

Výpis z 24. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Hošťálková podle § 6 odst.5 písm.c) ve spojení s § 54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

a/ ověřuje, že územní plán Hošťálková není v rozporu

  • s Politikou územního rozvoje České republiky schválenou vládou ČR usn.č.929 ze dne 20. 7. 2009 a zveřejněnou ve Sbírce zákonů ČR sdělením č.270/2009 Sb.,
  • s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem a to:

Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 pod č.usn.0761/Z23/08 a aktualizovanými dne 12. 9. 2012

  • se stanovisky dotčených orgánů
  • se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje

jak je uvedeno v části II.obsahu,

 

b/ vydává územní plán Hošťálková v rozsahu části V.obsahu

Sledujte nás i na sociálních sítích