INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

21. zasedání Zastupitelstva

2. listopadu 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 30.10.2012

Výpis z 21. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Spisový a skartační řád OÚ Hošťálková
 • Plán inventur
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Filipovi
 • Kupní smlouvu Obec – ing. J. Zubík
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NN – manželé Labajovi
 • Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na činnost JSDH z rozpočtu Zlínského kraje.
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce
 • Smlouvu o dílo č. 33/2012 o technické pomoci ve stádiu přípravy, realizace a závěru stavby na akci „Obnova komunikací poškozených živelní pohromou Hošťálková“
 • Smlouvu o dílo č. 35/2012 o technické pomoci ve stádiu přípravy, realizace a závěru stavby na akci „Revitalizace zeleně v obci“.
 • Smlouvu o dílo č.36/2012 o technické pomoci ve stádiu přípravy, realizace a závěru stavby na akci „Snížení energetické náročnosti kulturně společenské budovy“
 • Smlouvu o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/437: Hošťálková, autobusové zastávky, II. etapa
 • Směnnou smlouvu Obec – I. Poláchová
 • Směrnici 1/2012 Inventarizace majetku a závazků
 • Uzavření darovacích smluv na pozemky pod novým chodníkem naproti ZŠ s fyzickými osobami a zřízení věcného břemene na tuto stavbu s právnickými osobami

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Kontrolu usnesení minulého jednání ZO
 • Informaci o účasti v projektu MAS Podhostýnska – „Nordicwalking“

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích