INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

20. zasedání Zastupitelstva

20. září 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 18.9.2012

Výpis z 20. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Uzavření Smlouvy o dílo na akci Zavedení separace BRKO v obcích mikroregionu Střední Vsetínsko s Ing.Václavem Solanským.
 • Výsledek VŘ na akci Dětské hřiště a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Lomaneta, s.r.o.Valašské Meziříčí.
 • Podání žádosti o dotaci z podpory OPŽP na akci Obecní vrty II.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NN s manžely Šindlerovými.
 • Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku NN s ing.Macháčkem.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Obec Hošťálková – vedení vodovodního
 • a kanalizačního řadu s manžely Kovářovými.
 • Směnnou smlouvu Obec – Nadační fond Nydahl.
 • Směnnou smlouvu Obec – manželé Kovářovi.
 • Prodej parcely č. 5335/2 /ve zmenšeném rozsahu/ na stavbu RD, cena 300 Kč/m2.
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – p.Hana Jedličková.
 • Podání žádostí o dotaci na zateplení nebytových budov – Obecní hostinec, Dům služeb, Požární dům, MŠ.
 • Delegování zástupce obce Petra Laštovicy a náhradníka Ing. Jany Plevové na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s. dle důvodové zprávy.
 • Podání žádosti o dotaci na povodňové škody 2012.
 • Vyhlášení výběrového řízení oslovením tří firem na akci „Žijme a odpočívejme v lepším prostředí“ – nové kolumbárium v Hošťálkové.
 • Vybudování rozhledny na Marušce.

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění.
 • Uzavření Smlouvy o dílo na akci Zavedení separace BRKO v obcích mikroregionu Střední Vsetínsko s ing.Václavem Solanským.
 • Výsledek VŘ na akci Dětské hřiště a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Lomaneta, s.r.o.Valašské Meziříčí.
 • Podání žádosti o dotaci z podpory OPŽP na akci Obecní vrty II.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NN s manžely Šindlerovými.
 • Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku NN s ing.Macháčkem.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Obec Hošťálková – vedení vodovodního
 • a kanalizačního řadu s manžely Kovářovými.
 • Směnnou smlouvu Obec – Nadační fond Nydahl.
 • Směnnou smlouvu Obec – manželé Kovářovi.
 • Prodej parcely č. 5335/2 /ve zmenšeném rozsahu/ na stavbu RD, cena 300 Kč/m2.
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – p.Hana Jedličková.
 • Podání žádostí o dotaci na zateplení nebytových budov – Obecní hostinec, Dům služeb, Požární dům, MŠ.
 • Delegování zástupce obce Petra Laštovicy a náhradníka Ing. Jany Plevové na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s. dle důvodové zprávy.
 • Podání žádosti o dotaci na povodňové škody 2012.
 • Vyhlášení výběrového řízení oslovením tří firem na akci „Žijme a odpočívejme v lepším prostředí“ – nové kolumbárium v Hošťálkové.
 • Vybudování rozhledny na Marušce.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Prodej parcely č. 49/6 pí Kianicové.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce podpisem smlouvy s výhercem výběrového řízení na akci Žijme a odpočívejme v lepším prostředí – nové kolumbárium v Hošťálkové.
 • Starostu jednáním ve věci podáním žádosti o dotaci na povodňové škody 2012.
 • Starostu obce jednáním ve věci vybudování rozhledny na Marušce.
 • Starostu jednáním ve věci podání žádosti o dotaci na zateplení nebytových budov

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích