INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

18. zasedání Zastupitelstva

14. června 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 12.6.2012

Výpis z 18. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • – I.a) Založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246 Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246 Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je přílohou důvodové zprávy
  – I.b) Zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady – akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – alespoň ve výši 200 000 000 Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým.
  – I.c) Nepeněžitý vklad do společnosti Valašská vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě.
  – II. Zmocnění starosty p. Petra Laštovicy k provedení všech úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném rozsahu.
  – III. Zajištění realizace bodů a) až c ) uvedených v bodě 1.I. tohoto usnesení, v předpokládaném společně ujednaném termínu založení společnosti dne 10. 7. 2012
 • Směnnou smlouvu Obec – V.Vidlář.
 • Převod pozemků pod místní komunikací na Páleníkovy paseky na Obec Hošťálková.
 • Převod obcí realizovaných kanalizačních přípojek do vlastnictví majitelů rodinných domů za 1 Kč.
 • Nový ceník kamenolomu od 1. 7. 2012.
 • Směnnou smlouvu Obec – manželé Gálíkovi
 • Žádost p.Milana Kováře o směnu pozemků.
 • Uskutečnění rychlostní zkoušky č.7 a 9 dne 1. 9. 2012 – Barum Czech Rally Zlín-MEZ Mistrovství ČR v rally, Mistrovství Evropy a IRC pro rok 2012.
 • Smlouvu o dílo č.22041 „Silnice II/437 Hošťálková, propustek“ s Správou a údržbou silnic Valašska, s.r.o.
 • inventarizaci k 31. 12. 2011.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích