INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

17. zasedání Zastupitelstva

4. května 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 2.5.2012

Výpis z 17. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů v obci Hošťálková.
 • Uzavření kupní smlouvy na pracovní stroj rypadlo-nakladač CAT 428 C s výhercem výběrového řízení – Janou Polonyovou, cena 230 000 Kč bez DPH.
 • Uzavření Smlouvy o finančním pronájmu na nový pracovní stroj rypadlo-nakladač CAT 428 E s Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. dle přílohy č.3
 • Podání žádosti na akci Kanalizace 5.stavba.
 • Rozdělení dotací sportovním spolkům a ostatním žadatelům dle přílohy č. 5
 • Podepsání Dohod o právu provést stavbu a darování pozemků pod místní komunikací u p.K. Machaly Obci.
 • Postup vůči stálým neplatičům nájemného na bytovém hospodářství.
 • Vypracování projektu na cyklostezky v obci, případně podání žádosti o dotaci.
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Revitalizace zeleně v obci Hošťálková.
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce sokolovny v Hošťálkové.
 • Podání žádosti o dotaci na akci Nové kolumbárium – evangelický hřbitov Hošťálková.
 • Směnu pozemků mezi p.Hojsákovou a Obcí, odkoupení pozemku od manželů Dědkových na místní komunikaci u Dědků.
 • Nájemní smlouvu Obec – ZD Mír Ratiboř.
 • Schvaluje prodej nalezených kol a pověřuje místostarostku zajištěním prodeje formou dražby.
 • Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci Odpadové centrum s firmou Prastav Olomouc.
 • Kupní smlouvu na dodávku technologického vybavení na akci Odpadové centrum s firmou Prastav Olomouc.
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Vítkovi.
 • Převod pozemků pod plánovaným chodníkem u základní školy

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informace o opravách místních komunikací v obci a nabídku p.Vidláře

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích