INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

15. zasedání Zastupitelstva

22. března 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 20.3.2012

Výpis z 15. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Obnovu vodovodního řadu v obci – dolní konec, délka 3,177 m.
 • Vypracování projektové dokumentace na obnovu vodovodního řadu v obci – dolní konec, ing.Romanem Pilařem
 • Odprodej části pozemku p.č. 932/3 o výměře 21 m2 manželům Vítkovým, cena 100 Kč/m2.
 • Směnnou smlouvu Obec – Jaroslav Dorda, INPO Trading.
 • Podání žádosti o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu.
 • Podání žádosti o dotaci na zateplení budovy požárního domu.
 • Podání žádosti o dotaci na zateplení budovy pavilonu mimoškolní výchovy.
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Přeložka silnice I. etapa.
 • Zřízení věcného břemene uživatelům studny na pozemku p.č. 1241/35.
 • Prodej bagru CAT 428 C.
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka kanalizační, NN – Labajovi.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Dědek Jan.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Randýskovi.
 • Delegování starosty obce Petra Laštovici jako zástupce obce na valnou hromadu VaK, konanou dne 7. 6. 2012, náhradník místostarostka Ing. Jany Plevové
 • Odpisový plán ZŠ, finanční krytí ve výši 17 946.
 • Předání chodníků a přístřešků na Silnici I/57 Semetín-Bystřička Ředitelstvím silnic a dálnic ČR do vlastnictví obce Jablůnka a podíl obcí Ratiboř, Kateřinice a Hošťálková na správě a údržbě těchto stavebních objektů.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Splnění úkolu – osvěta ohledně volně pobíhajících psů.
 • Čerpání rozpočtu za 1-12/2011.
 • Hospodářské výsledky HČ za 1-12/2011.
 • Výsledky ankety na využití parcely č. 932/61 v bytovkách.
 • Pozvání předsedy kulturní komise p. Čunka na Vítání jara se soutěžemi dne 1.4.2012
 • Zprávu starosty o pronájmu cesty za účelem automobilových zkoušek.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • pronájem obecní hospody p. Petru Blizňáková na dobu 1 roku.
 • nabídku firmy SUHOX.
 • Nabídku firmy Optima Energy.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci Přeložka silnice I. etapa.
 • Starostu a místostarostu obce zveřejněním záměru prodeje bagru, min.cena 220 000 Kč bez DPH, prodej nejvyšší nabídce.
 • Místostarostku obce projednáním návrhu vyhlášky o volně pobíhajících psech.
 • Starostu a místostarostku obce vyhlášením nového výběrového řízení na pronájem obecní hospody s doplněním minimální výše měsíčního nájmu 10 tis. Kč bez DPH.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích