INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Středa 1. prosince 2021 a svátek má Iva 2°C | Zítra Blanka 4°C

10. zasedání Zastupitelstva

18. prosince 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 17. 12. 2019

Výpis z 10. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtová opatření č.9/2019 v předloženém znění
 • Rozpočet Obce Hošťálková na rok 2020
 • Rozpočtový výhled obce Hošťálková do r.2023
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – VN, NN, DTS v Hajnušově
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – R. Zbranek
 • Výsledky výběrového řízení na Realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhrada osvětlovacích těles v objektu tělocvičny ZŠ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – Prodig – TCV, Ratiboř
 • Nabídku na zakoupení pozemků
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
 • Uzavření dohody o provedení práce s Ing. A. Malým
 • Žádost o změnu ÚP – D. Blizňák
 • Vyhlášení výběrového řízení na pořízení lesní techniky
 • Předčasné splacení úvěrů u ČS
 • Realizaci urnového háje na katolickém hřbitově
 • Silvestrovský ohňostroj
 • Smlouva o poskytování servisních služeb pro SDH

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informaci o Setkání „Parohatých měst a obcí“
 • Informaci o činnosti SDH
 • výsledek jednání s p.Daňovou ohledně pronájmu nebytových prostor

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2721/1
 • Žádost o pronájem koupaliště
 • Vybudování mobilního WC na evangelickém hřbitově

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Podporu akce Filmové léto 2020

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích