INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

14. zasedání Zastupitelstva

10. února 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 7.2.2012

Výpis z 14. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Podmínky výběrového řízení na pronájem obecní hospody
 • Převedení hospodářského výsledku MŠ Hošťálková dle návrhu ředitelky pí. Aleny Blizňákové
 • Převedení hospodářského výsledku ZŠ Hošťálková dle návrhu pí. M. Krchňákové
 • Průjezd vojenských historických vozidel obcí v termínu 17. – 19. 8. 2012
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 a 2/2012 o místních poplatcích
 • Zrušení členství ve školské radě zastupitelce Mgr. Janě Markové v souvislosti se změnou zákona
 • Nového člena školské rady – zastupitele p. Tomáše Vítka
 • Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Přeložka silnice II/439 – I. etapa
 • Vybudování dětského – sportovního hřiště v areálu dolních bytovek
 • Smlouvu o vypořádání podílového vlastnictví Obec – Lubomír Tégl

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Provedení opravy topení a vodovodního potrubí v MŠ
 • Předloženou důvodovou zprávu Projektu Mikroregionu Vsetínsko za účelem zajištění 100% akcionářského podílu veřejného sektoru na VaK Vsetín a.s.
 • Informace starosty o pokračování rekonstrukce čp. 16

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Žádost pí. V. Bětíkové o odprodej obecního pozemku p.č. 1241/35.

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu a místostarostu obce k provedení výchovné kampaně pro majitele psů.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích