INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

13. zasedání Zastupitelstva

3. ledna 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 27.12.2011

Výpis z 13. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – B.Astalošová
 • Rozpočtové změny 2011
 • Rozpočet na rok 2012
 • Nájemní smlouvu Obec – p.J. Ondroušek
 • Zakoupení nového bagru CAT 428 E a způsob financování – pronájem, leasing
 • Kupní smlouvu Obec – p.Z.Šťastný
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – manželé Ondruchovi
 • Uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 1,7 mil. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji se splatností do 1/2013 zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou obce, která bude vyplněna dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu směnečném.
 • Změnu členských příspěvků obcí MAS Podhostýnska
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – J.Bavlšík, M.Filipová
 • Směnnou smlouvu Obec – J.Urban
 • Kupní smlouvu – Obec – P.Babica
 • Kupní a směnnou smlouvu – Obec – J.Polonyová
 • žádost o pronájem části pozemku p.č.932/61o výměře 100 m2 na 1 rok za obvyklou cenu – P.Vaculík
 • Kupní smlouvu Obec – p.Novoryta

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu p. starosty o nákupu pozemků za MŠ, úkol trvá
 • Zprávu místostarostky o probíhajících jednáních o směně pozemků s budhisty

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Řešení směnné smlouvy Obec – I.Poláchová

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích