INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 19°C | Zítra Vítězslav 26°C

12. zasedání Zastupitelstva

Datum: 15. listopadu 2011

Nadpis článku

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 15.11.2011

Výpis z 12. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Podání žádosti na dotaci z programu MMR ČR Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011 a dofinancování z vlastních zdrojů v roce 2012
 • Kupní smlouvu s panem J.Kovářem
 • Žádost o změnu ÚP – K.Kovalda, úhrada vzniklých nákladů žadatelem
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – NN – M.Škrobák
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – NN – Šindlerovi
 • Příspěvek Farnímu sboru ČCE ve výši 25 000 Kč
 • Odkoupení parcely č.11/35
 • Neinvestiční dotaci z rozpočtu ZK na jednotku JSDH
 • Prodloužení smlouvy s OLH do 31. 12. 2012
 • Podání žádosti na opravu lesních cest
 • Posílení vodovodního řadu ve Štěpkové
 • Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků – Ing. Sypták
 • Rozpočtové změny
 • Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury a Zlínský kraj na akci „Kulturní památka č.p.16“ a dofinancování z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Probíhající jednání ohledně příjezdové cesty ke stavebním pozemkům za ing.Krchňákem
 • Probíhající jednání ohledně odkoupení pozemku od p.Vrátníkové
 • Probíhající jednání ohledně odkoupení p.č.3455
 • Směrnici o inventarizaci majetku a Plán inventur
 • Připomínky p. Jirůška ohledně dopravní situace u OÚ, označení vozidel OÚ, nefunkčního osvětlení katolického kostela a padajících větví ze stromů v zámku.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost o odkoupení části pozemku na p.č. 2111/4
 • Žádost o odkoupení p.č.932/61

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Smlouvu o zřízení VB – B.Astalošová
 • Pořízení nového bagru pro AD

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu a místostarostu jednáním ve věci stavebních pozemků za MŠ
 • Starostu jednáním ve věci odkoupení části pozemku /pod přístupovou cestou směrem k myslivecké chatě/ p.č.2010

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 12. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích