INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

11. zasedání Zastupitelstva

Datum: 4. října 2011

Nadpis článku

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 4.10.2011

Výpis z 11. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny
 • Žádost pana D. Valcháře o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – jedná se o plynovodní přípojku, která povede přes parc. č. 5200
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Ondrouškem na parc. č. 3861/2
 • Návrh řešení parkoviště před č. p. 47 po zrušení tří parkovacích míst
 • Žádost pana Karla Kováře o odkoupení části parc. č. 932/3 o rozloze cca 26 m2

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Nabídku paní Vrátníkové na prodej pozemku p.č. 1914/7
 • Digitalizaci území obce Hošťálková

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Návrh na řešení ing. Jaromíra Zemánka ze dne 21. 7. 2011
 • Žádost pana Jana Maliny o odkoupení parc. č. 422/3

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Vydání souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků s Ing. Syptákem

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu a místostarostku obce jednáním s vlastníky pozemků ve věci přístupové cesty k pozemkům za Ing. Krchňákem
 • Starostu a místostarostku jednáním s panem Janem Kovářem o ceně pozemků parc.č. 2721/1, 2721/2, 2721/3
 • Starostu v dalším jednání s paní Vrátníkovou ohledně pozemku p.č. 1914/7
 • Místostarostku dalším jednáním ve věci odkoupení parcely č. 3455 /Poláchová, Urban/

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 11. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích