INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 19°C | Zítra Vítězslav 26°C

10. zasedání Zastupitelstva

Datum: 30. srpna 2011

Nadpis článku

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 30.8.2011

Výpis z 10. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Žádost paní Polonyové o směnu části parcely č. 2139/2
 • Žádost pana Babici o odkup části parcely č. 2139/2 v ceně 50 Kč/m2
 • Zřízení věcného břemene pro paní Astalošovou na parc. č. PK 3861/2
 • Odkup parc. č. 409/1 od p.Vráblíka dle GPL č.1649-118/2011
 • Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním obecních bytů
 • Vypracování projektové dokumentace na prodloužení kanalizace u Babiců pro územní řízení a stavební povolení
 • Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení – Silnice II/437 Hošťálková, průjezdní úsek  - II.etapa
 • Pořízení sekačky na údržbu zeleně
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu – přípojka NN – Jan Dědek
 • Žádost pana Jana Surého o změnu územního plánu za předpokladu úhrady nákladů z vlastních prostředků
 • Provedení pasportizace 10 nejzatíženějších obecních mostů
 • Financování projektu „Snížení energetické náročnosti kulturně společenské budovy“
 • Cenovou nabídku ve výši 34 800 Kč na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení „Chodník u ZŠ“

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Plnění rozpočtu za období 1 – 6/ 2011
 • OZ vzalo na vědomí výsledky hospodaření HČ 1-7/2011
 • Připomínku nájemníků bytového domu čp. 47 týkající se zachování zeleně před domem
 • Informaci o výši nesplacených úvěrů k 31. 7. 2011
 • Informaci místostarostky o nabídce na koupi bagru CAT 428 E

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost manželů Bambuškových a Kovářových o koupi parcely č. 2215/12
 • Žádost paní Šmatláňové o odkoupení pozemku p.č. 5335/2
 • Směnu pozemků Obec – p.Zbranek

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Návrh řešení žádosti Ing. Zemánka

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu a místostarostu obce ve věci zajištění dotací na opravu místních komunikací po povodních

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 10. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích